11

Diagnostiek

Puzzelen met bloedgroepen

Antistoffen tegen rode bloedcellen kunnen heel gevaarlijk zijn, als ze die rode bloedcellen afbreken. Bij het laboratorium Erytrocytenserologie van Sanquin Diagnostiek doen we onderzoek naar deze antistoffen en geven we onderwijs.

Ons werk in 6 stappen.

Stap 1

Ontvangst bloed

 

▲ Op ons Uitpak- en Distributiecentrum komt al het bloed voor onderzoek binnen. Ook het bloed van patiënten die een bloedtransfusie moeten krijgen. In het ziekenhuis is eerst getest of er in het bloed van de patiënt antistoffen tegen rode bloedcellen aanwezig zijn. Zo ja, dan moet het ziekenhuis precies weten tegen welke bloedgroepen die antistoffen reageren, om het juiste donorbloed te geven. Soms kunnen ze dat zelf uitzoeken, maar vaak schakelen ze onze hulp in.

Ons laboratorium Erytrocytenserologie is gespecialiseerd in dit onderzoek en lost complexe problemen op voor ziekenhuizen in heel Nederland.

Stap 2

Onderzoek

 

▲ We gebruiken verschillende technieken voor ons onderzoek.

Serologie: onderzoek waarbij je met verschillende tests en technieken de antistoffen in het bloed opspoort en analyseert.

Stap 3

Overleg

 

Moleculair onderzoek: daarbij worden met het DNA van de patiënt de bloedgroepen in kaart gebracht en geanalyseerd.

Soms gebruiken we een van de twee technieken, soms beide. Dat hangt af van de specifieke vraag per patiënt. Er kan veel spoed achter de onderzoeksvraag zitten omdat iemand dringend een bloedtransfusie nodig heeft. Onze analisten op het laboratorium staan 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar.

Stap 3

Overleg

 

▲ Waar richt de antistof zich nou precies tegen? Is het antwoord op die vraag makkelijk gevonden, dan weten we direct welk donorbloed geschikt is.

Maar soms is het een ingewikkeld vraagstuk. We overleggen dan met alle specialisten binnen het laboratorium hoe we de ‘puzzel’ kunnen oplossen.

Stap 4

Uitslag bespreken

 

▲ De uitslag gaat elektronisch naar de aanvrager in het ziekenhuis. Regelmatig bespreken we deze ook telefonisch. Soms zoeken we samen met Sanquins afdeling Transfusiegeneeskunde (waar transfusieartsen en -specialisten werken) naar bijzondere donortyperingen.

Stap 5

Uitgifte

 

▲ Als we het onderzoek afgerond hebben en de passende rode bloedcellen van een donor hebben geselecteerd, gaat het bloed naar het ziekenhuis. Is er veel haast bij, dan gebeurt dat met loeiende sirenes.

Is er bloed met een bijzondere bloedgroeptypering nodig, dan vraagt de bloedbank donors met deze typering om speciaal te komen doneren. Of we ontdooien bloed dat opgeslagen ligt in de Sanquin Bank of Frozen Blood (bloed met zeldzame bloedgroepen).

Stap 6

Onderwijs

 

▲ Om de kwaliteit van de bloedvoorziening hoog te houden, is het belangrijk dat we onze kennis delen. Daarom verzorgt Diagnostiek onderwijs: intern aan onze eigen analisten en extern aan onder meer analisten, klinisch chemici en hematologen in de ziekenhuizen. Ook werken we samen met de onderzoekers van Sanquin Research. Zo weten we steeds beter welke antistoffen gevaarlijk zijn en hoe we het juiste donorbloed kunnen vinden.Feiten

Wekelijks ontvangen we:

  • circa 50 aanvragen om antistoffen in bloed te onderzoeken voor transfusie.
  • circa 50 aanvragen om antistoffen in bloed te onderzoeken bij zwangerschap (omdat antistoffen van de moeder het bloed van haar kind kunnen afbreken).
  • circa 10 aanvragen om antistoffen in bloed te onderzoeken van patiënten die hun eigen bloed afbreken.