Het huis van Sanquin

Samen met de donor voor
een beter leven voor de patiënt

01

Donor / afnamelocatie


We ontvangen onze donors op diverse afnamelocaties, waar ze vrijwillig en onbetaald hun bloed of plasma doneren.

02

NSS


Screeningslaboratorium (NSS). Op onze hoofdlocatie in Amsterdam testen we bloeddonaties op diverse infectieziekten.

03

Bewerking


Het gedoneerde bloed wordt via centrifuge en filtering bewerkt tot verschillende bloedproducten.

04

Uitgifte


Vanuit 7 uitgiftelocaties in Nederland leveren we onze bloedproducten aan alle behandelaars in Nederland.

05

Bloedtransport


Alle ziekenhuizen in Nederland worden door ons op regelmatige basis bevoorraad met bloedproducten en plasmageneesmiddelen.

06

Plasmabewerking


In onze fabriek maken we uit plasma 12 verschillende geneesmiddelen voor wel 100 ziekten.

07

Plasmabewerking


De verwerking van plasma tot geneesmiddel is een zeer ingewikkeld proces met hightech apparatuur, dat onder de strengste hygiënische omstandigheden plaatsvindt.

08

Patiënt / ziekenhuis


Dankzij onze donors redden we of verbeteren jaarlijks de levens van duizenden patiënten met onze geneesmiddelen en bloedproducten.

09

Sanquinnovate


Om innovatieve ideeën daadwerkelijk te kunnen uitvoeren, hebben we in 2017 Sanquinnovate opgericht.

10

Diagnostiek


Diagnostiek en Research werken nauw samen. Zo kunnen we de laatste wetenschappelijke inzichten gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe tests en het geven van onderwijs.

11

Reagents


Wij maken verschillende bloedgroep- en immuunreagentia, waarmee een bepaalde bloedgroep of de aanwezigheid van een virus aangetoond kan worden.

12

Tissues & Cells


Stamcelproducten afkomstig uit bloed en beenmerg worden bewerkt en opgeslagen voor patiënten die een stamceltransplantatie nodig hebben.

13

Research & LabServices


Wetenschappelijk onderzoek is van essentieel en levensreddend belang. Meer dan 100 wetenschappers zijn hier dagelijks mee bezig bij ons.

14

Concernstaf


De concernstaf biedt ondersteuning op het gebied van Communicatie, Human Resources, Juridische zaken, ICT, Financiële zaken, Inkoop en Facilitair beheer.

15

Raad van Bestuur


De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding en is verantwoordelijk voor de hele organisatie van Sanquin.

16

Missie / kernwaarden


Onze missie is: samen met de donor voor een beter leven van de patiënt. De waarden waarlangs we al onze activiteiten leggen zijn: vernieuwend, verbindend en verantwoordelijk.

17

Warmte / koudewinning


Dankzij de opslag van koelwater in de grond en warmtewisseling met de stadsverwarmingsleiding realiseren we een aanzienlijke CO2-reductie en energiebesparing.